Mijnwater – Ontwerp Backbone Heerlen

Opstellen van een DO-ontwerp.

De vraag

Voor dit project kwam MijnWater naar ons met de vraag om de Backbone leiding uit te breiden. Dit is nodig voor het uitbreiden van de capaciteit van het warmtenet. 

Het voorlopig ontwerp (VO) voor deze uitbreiding lag er al, aan ons de taak om dit uit te werken tot een definitief ontwerp. Wat dit project bijzonder maakt is dat het mijnwater dat door de leidingen loopt een andere chemische samenstelling heeft dan het (demi-)water dat bij andere warmtenetten door de leidingen loopt. In ons ontwerpproces hebben wij naar verschillende soorten materiaal gekeken en de MijnWater hierin geadviseerd. Uiteindelijk is er gekozen voor geïsoleerde GRE-buizen (GRE-pur-PE). 

MijnWater is een energieleverancier die gebruik maakt van verschillende duurzame bronnen om energie te leveren aan woningen en utiliteit. Eén van deze bronnen is de oude steenkolenmijn Oranje Nassau III in Heerlen. Het water wordt opgepompt uit de oude mijngangen en is hiermee uniek ten opzichte van andere projecten in Nederland. 

Het doel 

Het doel van dit project is duidelijk: het definitief maken van het tracé ontwerp ten behoeve van het uitbreiden van de Backbone om de capaciteit van het warmtenet te vergroten. 

Onze expertise 

Voor het uitvoeren van dit project hebben we verschillende expertises ingezet. 

Het opmaken van het definitieve ontwerp voor het tracé valt uiteen in: het uitwerken van het tracé tot routekaarten, technische sterkteberekeningen voor de leidingen en het uitwerken van de boringen. 

Als specialist in deze werkzaamheden weten we hoe we dit moeten aanpakken en waar we op moeten letten. 

Naast de speciale chemische samenstelling van het mijnwater dat door de leidingen loopt, is de grondslag op locatie ook vrij uniek. Het is een harde grondlaag en daarnaast zijn er, door de heuvels, hoogteverschillen in het tracé. Dit laatste komt in Nederland vrij weinig voor. 

Het resultaat 

Vanaf het voorlopig ontwerp (VO) hebben wij het tracé verder uitgewerkt tot aan de aanbestedingsdocumenten. De opdrachtgever heeft hiermee een tracé ontwerp waarmee hij een aannemer kan contracteren voor het verder uitvoeren van het project. 

De samenwerking 

Opdrachtgever: MijnWater
Periode: Q3 2023 - heden
Locatie: Heerlen 

Expertise: Geotechniek

Leidingen als backbone voor een warmtenet
Zettingsberekeningen
Meer projecten

Zettingsberekeningen

Als input voor de sterkteberekeningen voor leidingen.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering