Twee collega's aan het werk

Diensten

Een goede technische oplossing begint bij technische kennis en uitvoeringservaring. Wij vertalen deze kennis en ervaring naar de voorbereiding en uitvoering van projecten.

Grond Ingenieurs is daadkrachtig, realistisch, flexibel én innovatief.

Geotechniek

Geotechnische oplossingen, advies over geotechnische uitvoering, ondersteund door geotechnische berekeningen en tekeningen.

 • Geotechnisch advies
 • Geotechnische constructies
 • Geotechnisch onderzoek - specificatie en beoordeling
 • Damwandberekeningen grond en water
 • Stabiliteitsberekeningen grond en water
 • Zettingsberekeningen
 • Paaldraagkrachtberekeningen
 • Dodebedberekeningen

Kabels en leidingen

Advies op het snijvlak van geotechniek met kabels en leidingen, waaronder sleufloze technieken

 • Sleufloze technieken
 • Begeleiding uitvoering
 • Tracéstudie
 • Tracéontwerp

Specialistische kennis

Advies op het raakvlak van risico’s, uitvoerbaarheid en duurzame oplossingen.

 • Risico-inventarisaties voor verzekeringsmaatschappijen en opdrachtgevers
 • Toetsing boorplannen en geotechnische berekeningen
 • Leidingmaterialen
 • Bouwkuipen
 • Hulpconstructies
 • Funderingsconstructies
 • Beton- en staalconstructies
 • Onderwaterbeton
 • Ondersteuning tijdens de uitvoering
 • Besteksteksten

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering