Een dubbele kruising

Zowel de provinciale weg als de waterkering.

Binnen dit specifieke project kwam Amsterdam Engineering naar ons toe met een vraag van hun opdrachtgever HVC. 

Amsterdam Engineering is, net als ons, onderdeel van de Universal Pipeline Association. Deze samenwerking laat zien dat we elkaars kennis en kunde inzetten om elkaar te versterken in bepaalde vakgebieden. 

De vraag 

Er lag een serieuze uitdaging onder de grond in Hoorn: een tracé maken voor een warmtenet dat zowel de provinciale weg als de waterkering kruist (dubbele kruising). 

Een kruising met twee verschillende objecten komt vaker voor, alleen was er weinig ruimte op deze plek. Daarnaast gaat het om twee objecten met verschillende eigenschappen en aanvullende eisen. 

Het doel 

Het doel van het project was duidelijk: een advies geven over de beste uitvoeringsmethode voor de kruising van beide objecten. Hierbij moesten alle risico’s en scenario’s in kaart worden gebracht in een uitvoerbare rapportage. 

Onze expertise 

Wij hebben onze ervaring en onze expertise op gebied van sleufloze technieken ingezet om de toepasbaarheid voor de uitvoeringsmethodes te toetsen. 

Hierbij zijn we als volgt te werk gegaan: eerst zijn we in gesprek gegaan met het Waterschap om de situatie en eisen verder uit te kristalliseren. Met behulp van deze informatie hebben we de risico’s van de objecten in kaart gebracht en de verschillende scenario’s uitgewerkt. 

De verschillende scenario’s hebben we getoetst op onder meer haalbaarheid om tot de meest geschikte uitvoeringsmethode te komen. 

Het resultaat 

Het resultaat bestond uit een duidelijke rapportage van ons onderzoek en een advies over de meest geschikte uitvoeringsmethode voor het kruisen van de provinciale weg en de waterkering. 

Door alle informatie te bundelen in een rapportage en de verschillende partijen mee te nemen in de getoetste scenario’s, ontstaat er meer begrip en duidelijkheid over het uiteindelijke advies. Dit is onder meer belangrijk voor het aanvragen en verkrijgen van vergunningen.

De samenwerking 

Opdrachtgever: Amsterdam Engineering (in opdracht van HVC)
Periode: Q4 2022
Locatie: Hoorn

Expertise: Sleufloze technieken 

Dubbele kruising
Kabels en leidingen
Meer projecten

Advisering kabels en leidingen

Ondersteuning aan een multi-disciplinair projectteam.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering