Toetsen van boorplannen

Op risico's en uitvoerbaarheid.
Eén van onze expertises is het toetsen van boorplannen. Dit is vaak de basis voor de uitvoering van projecten en daarom essentieel om goed in kaart te brengen. 

De vraag 

De vraag waar gemeenten, provincies en andere ingenieursbureaus vaak mee komen, is het doen van een second opinion op reeds gemaakte boorplannen. De keuze voor een second opinion is om de risico’s zo veel mogelijk te mitigeren. Dit is in onze sector vrij gebruikelijk en soms zelfs verplicht. 

Het doel

Het doel van het toetsen van een boorplan is om potentiële risico’s in beeld te brengen en zo veel mogelijk in te perken. Hierbij kijken we niet alleen naar de risico’s, maar adviseren we ook over mitigerende maatregelen.

Onze expertise 

Met onze expertise op het gebied van het maken en toetsen van boorplannen weten we als geen ander waar we op moeten letten en hoe risico’s beperkt kunnen worden. 

Daarom worden wij door verschillende partijen, zoals ProRail, gezien als betrouwbare partner. 

We beginnen met het inventariseren van de risico’s op basis van de bestaande plannen/tekeningen, daarna doen we verder onderzoek en kijken we welke beheersmaatregelen er getroffen kunnen worden.

Het resultaat 

Het resultaat is een gedegen advies en een duidelijk boorplan voor de betrokken partijen. Hierin zijn de risico’s van de boringen in kaart gebracht en middels beheersmaatregelen gemitigeerd. 

Toetsen van boorplannen

Ook behoefte aan een second opinion van jullie boorplannen?

Leidingen als backbone voor een warmtenet
Meer projecten

Backbone voor een warmtenet

Opstellen van een DO-ontwerp.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering