Zettingsberekeningen

Als input voor de sterkteberekeningen voor leidingen.

De vraag 

Eén van de diensten die wij regelmatig uitvoeren, is het doen van zettingsberekeningen. Deze berekeningen worden meegenomen in de sterkteberekeningen voor het ontwikkelen van leidingen. 

Het maken van zettingsberekeningen geeft inzicht in de mogelijke optredende zettingen en risico’s. Hiermee kunnen in de beginfase van een project de nodige maatregelen worden genomen om zettingen te beheersen. 

Het doel 

Het doel van het maken van zettingsberekeningen is om inzicht te verschaffen in de zettingen die optreden in de ondergrond. Met deze kennis kunnen de zettingen in de leidingen meegenomen worden in de sterkteberekeningen. 

Onze expertise 

Voor het maken van zettingsberekeningen maken wij gebruik van grondonderzoek. Hierbij komt onze geotechnische kennis van pas en daarnaast maken wij gebruik van specialistische software. 

Door onze jarenlange ervaring kunnen we een gedegen advies uitbrengen over het beperken van het effect van de zettingen op de leiding. Dit is waardevolle informatie die risico’s en  vertragingen in een project kan beperken. 

Hiermee vertolken we als ingenieursbureau de rol van adviseur voor onze opdrachtgever.
Het gaat bij ons verder dan het aanleveren van alleen advies. Het is ons doel dat de opdrachtgever met onze hulp verder kan om het project succesvol af te ronden. 

Het resultaat 

De resultaten van de zettingsberekeningen verwerken wij in een praktisch en toepasbaar rapport. Hiermee heeft de opdrachtgever de zettingen die optreden door werkzaamheden in beeld en weet welke beheersmaatregelen mogelijk zijn om het effect van de zettingen op de leiding te verminderen.

Zettingsberekeningen
Dubbele kruising
Meer projecten

Een dubbele kruising

Zowel de provinciale weg als de waterkering.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering