Advisering kabels en leidingen

Ondersteuning aan een multi-disciplinair projectteam.

De vraag 

Wij krijgen regelmatig de vraag om te adviseren op het gebied van kabels en leidingen. Het gaat hier vaak om het in kaart brengen van de effecten van bepaalde werkzaamheden. 

Hierbij zijn vaak meerdere stakeholders betrokken, wat vraagt om een gedegen aanpak met duidelijkheid en overzicht. 

In dit specifieke project ging het om de aanleg van een brandblusleiding. Deze leiding zou geplaatst worden nabij verschillende andere kabels en leidingen. Hiervoor moet afstemming plaatsvinden met de beheerders van deze kabels en leidingen. 

Het doel 

Het doel was om een duidelijk beeld te schetsen van de werkzaamheden en het effect op de omgeving. Met deze informatie konden we met de verschillende betrokken partijen in gesprek over de uitvoering. 

Onze expertise 

Naast onze expertise op het gebied van geotechniek, kwam ook onze ervaring met projectmanagement/begeleiding goed van pas. 

Bij het overleg met de verschillende partijen hebben we geprobeerd een gedegen en eerlijk overzicht te creëren van de werkzaamheden en de effecten ervan. Door transparant te zijn, kwamen we samen tot een acceptabele werkmethode. 

Het resultaat 

We kijken met trots terug op dit project omdat er een acceptabele werkmethode is gevonden voor zowel de aannemer als de beheerders van de kabels en leidingen. Met het grote aantal betrokkenen en belangen was dit een extra uitdaging. 

De samenwerking 

Opdrachtgever: Two-b Engineering
Periode: Q3/Q4 2022
Locatie: Rotterdam 

Expertise: Ondergrondse infrastructuur, Geotechniek en begeleiding van de uitvoering 

Kabels en leidingen
Twee collega's aan het werk
Meer projecten

Ontwerp van boogboringen

Voor korte sleufloze kruisingen.

Society of Engineers

Grond Ingenieurs is onderdeel van een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association

UPA Group logo
Logo Amsterdam Engineering
Logo Rotterdam Enigineering
DenBosch
Logo Ede Wageningen Engineering
Logo Ingenieurs op Zuid
Logo Groningen Enigineering
Logo Barcelona Engineering